พิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรนักบริหารงานยุติธรรม ของสกธ.

22 มิ.ย. 2561 09:31 น. 338 ครั้ง

วันที่ 21 มิ.ย. 2561 เวลา 13.30 น. ณ ห้องฟินิกซ์ อิมแพค เมืองทองธานี พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตร พร้อมเข็มวิทยฐานะแก่ผู้ผ่านการฝึกอบรม โดยมีนายวัลลภ นาคบัว และผู้บริหารกระทรวงยุติธรรม ให้การต้อนรับ

สำหรับพิธีมอบประกาศนียบัตรฯ ในครั้งนี้ มีผู้ผ่านการฝึกอบรม จำนวน 113 คน จาก 2 หลักสูตร ประกอบด้วย
- หลักสูตร การบริหารงานยุติธรรมระดับสูง รุ่นที่ 9 จำนวน 53 คน
- หลักสูตร การบริหารงานยุติธรรมระดับกลาง รุ่นที่ 13 จำนวน 60 คน

และในโอกาสนี้ รมว.ยธ. ได้กล่าวแสดงความยินดี และให้โอวาทแก่ผู้ผ่านการฝึกอบรม โดยเน้นย้ำถึงความสำคัญ และหน้าที่ของนักบริหารงานยุติธรรม ที่จะต้องผลักดันให้คนทุกชนชั้นสามารถเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม โดยหากทุกภาคส่วนร่วมมือกันอย่างจริงจัง กระบวนการยุติธรรมของไทยก็จะสามารถเสริมสร้างความเป็นธรรมให้เกิดขึ้นแก่ประชาชนได้อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม

นอกจากนี้ ในช่วงเช้าเป็นการเสวนาทางวิชาการ หัวข้อ "เป้าหมายที่ 16 : ห่วงโซ่สอดประสานการพัฒนาที่ยั่งยืน" โดยมีผู้ร่วมอภิปราย 3 ท่าน ได้แก่ นางศิวากร คูรัตนเวช /ดร.วันฉัตร สุวรรณกิตติ /ดร.เกียรติอนันต์ ล้วนแก้ว

Sustainable Development Goals (SDGs) เป็นกรอบทิศทางการพัฒนาของโลกที่ UN กำหนดขึ้น เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนในด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม มีทั้งสิ้น 17 เป้าหมาย โดยเฉพาะเป้าหมายที่ 16 Peace , Justice and Strong Institutions ถือได้ว่าเป็นเป้าหมายที่สำคัญ ที่จะทำให้เป้าหมายอื่นๆ ใน SDGs บรรลุผลได้

ดังนั้น นักบริหารงานยุติธรรม จึงควรให้ความสำคัญกับการดำเนินงานตามแนวทางของ SDGs เพื่อจะทำให้การเข้าถึงความยุติธรรมของประชาชน เป็นไปอย่างสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด

อัลบั้มรูปภาพ