นายวิชัย ไชยมงคล รองเลขาธิการ ป.ป.ส. ร่วมประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายยาเสพติด พ.ศ. ....

22 มิ.ย. 2561 11:34 น. 499 ครั้ง

วันที่ 21 มิถุนายน 2561 เวลา 13.30 น. นายวิชัย ไชยมงคล รองเลขาธิการ ป.ป.ส. และนายณรงค์ รัตนานุกูล นายวินัย มณฑาพงษ์ ที่ปรึกษาสำนักงาน ป.ป.ส พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ของสำนักงาน ป.ป.ส. ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญ พิจารณาร่างพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายยาเสพติด พ.ศ. .... และร่างประมวลกฎหมายยาเสพติด โดยรองเลขาธิการ ป.ป.ส. ได้นำเสนอข้อมูลสถานการณ์ด้านยาเสพติดให้คณะกรรมาธิการได้รับทราบ พร้อมตอบข้อซักถาม  เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาร่างฯ กฎหมายดังกล่าวของคณะกรรมาธิการฯ ณ ห้องประชุม 308 ชั้น 3 อาคารรัฐสภา 2

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด

อัลบั้มรูปภาพ