ป.ป.ส. จัดกิจกรรมร่วมแสดงพลังต่อต้านยาเสพติด “วิ่งมินิมาราธอน ต่อต้านยาเสพติด” (RUN AGAINST DRUGS) เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) ประจำปี 2561

24 มิ.ย. 2561 14:28 น. 358 ครั้ง

วันอาทิตย์ที่ 24 มิถุนายน 2561 เวลา 05.00 น. พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานในพิธีเปิดและร่วมกิจกรรม “วิ่งมินิมาราธอน ต่อต้านยาเสพติด” (RUN AGAINST DRUGS) เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) ประจำปี 2561 พร้อมด้วย นายพงศธร สัจจชลพันธ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงยุติธรรม พลอากาศเอก มณฑล สัชฌุกร โฆษกประจำรองนายกรัฐมนตรี พลตำรวจเอก เรืองศักดิ์ จริตเอก ที่ปรึกษา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม พลอากาศโท นวรัตน์ มังคลา เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม พลตำรวจโท ต่อศักดิ์ สะอาดพรรค คณะทำงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ ปลัดกระทรวงยุติธรรม ผู้บริหารกระทรวงยุติธรรม นายศิรินทร์ยา สิทธิชัย เลขาธิการ ป.ป.ส. ผู้บริหารสำนักงาน ป.ป.ส. ผู้บริหารหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผู้ร่วมสนับสนุน พรีเซนเตอร์รณรงค์ประชาสัมพันธ์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด ศิลปิน-นักแสดงและประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมกว่า 5,000 คน โดยผู้ร่วมกิจกรรมฯ ร่วมสมทบทุนให้กับมูลนิธิ TO BE NUMBER ONE เพื่อการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ณ สวนวชิรเบญจทัศ และสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ 

ตามมติการประชุมสมัชชาใหญ่องค์การสหประชาชาติ เมื่อเดือนมิถุนายน 2530 ได้กำหนดให้วันที่ 26 มิถุนายนของทุกปี เป็นวันต่อต้านยาเสพติดโลก ซึ่งประเทศไทยได้ยึดถือปฏิบัติและยืนยันเจตนารมณ์อย่างแน่วแน่ที่จะร่วมกับประชาคมโลกในการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด โดยมีหน่วยงาน/องค์กรภาคีที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ร่วมกันจัดกิจกรรมรณรงค์ต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2530 จนถึงปัจจุบัน โดยในปี 2561 นี้ สำนักงาน ป.ป.ส. จัดกิจกรรม “วิ่งมินิมาราธอน ต่อต้านยาเสพติด” (RUN AGAINST DRUGS) ขึ้น ภายใต้แนวคิดและคำขวัญ “ไทยนิยม ยั่งยืน ร่วมแก้ไขปัญหายาเสพติด 26 มิถุนายน วันต่อต้านยาเสพติดโลก” เพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก แสดงสัญลักษณ์ในการต่อต้านยาเสพติด เกิดการรณรงค์สร้างกระแสให้ประชาชนสนใจในการออกกำลังกาย เพื่อสร้างสุขภาพอนามัยที่ดีและห่างไกลยาเสพติด 

กิจกรรม “วิ่งมินิมาราธอน ต่อต้านยาเสพติด” (RUN AGAINST DRUGS) มีผู้สนใจมาร่วมกิจกรรม จำนวน 5,000 คน โดยแบ่งเป็น 4 ประเภท คือ (1) ประเภทชาย ระยะทาง 10.5 กิโลเมตร (2) ประเภทหญิง ระยะทาง 10.5 กิโลเมตร (3) ประเภทชาย ระยะทาง 5 กิโลเมตร (4) ประเภทหญิงระยะทาง 5 กิโลเมตร

สำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมฯ ที่เข้าเส้นชัยในลำดับที่ 1-3 ของแต่ละประเภท จะได้รับรางวัลโล่เกียรติยศจาก พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม รวม 12 รางวัล และผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมที่เข้าเส้นชัยทุกคนจะได้รับเหรียญที่ระลึก

การจัดกิจกรรมครั้งนี้ มีผู้ให้ความสนใจจำนวนมาก นับเป็นปรากฏการณ์ที่ทุกภาคส่วนให้ความสนใจ ในเรื่องของสุขภาพพลานามัยการกีฬาไม่ไปข้องเกี่ยวกับยาเสพติด และที่สำคัญเป็นการรวมพลังเพื่อแสดงเจตนารมณ์ในการต่อต้านยาเสพติด โดยมีผู้ที่มีชื่อเสียงเป็นแบบอย่างที่ดีแก่เด็กและเยาวชนในการใช้เวลาว่างในการออกกำลังกายทำกิจกรรมห่างไกลจากยาเสพติดมาร่วมในกิจกรรม ได้แก่ พรีเซนเตอร์รณรงค์ประชาสัมพันธ์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด พลพล-ทชภณ พลกองเส็ง พิม-พิมประภา ตั้งประภาพร เจษ-เจษฎ์พิพัฒ ติละพรพัฒน์ เทนนิส-พาณิภัค วงศ์พัฒนกิจ และศิลปิน-นักแสดง อาทิ แพนเค้ก-เขมนิจ จามิกรณ์ นุ่น-รมิดา ประภาสโนบล อัค- อัครัฐ นิมิตชัย เฌอเบลล์-ลัลณ์ลลิน เตจะสา เวศซ์ เบญ-เรวิญานันท์ ทาเกิด เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีภาคเอกชนที่เห็นถึงความสำคัญของปัญหายาเสพติดและได้เข้ามามีส่วนร่วมในการรณรงค์ประชาสัมพันธ์และร่วมออกบูธสนับสนุนกิจกรรมกันอย่างคับคั่ง ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความร่วมมือของภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ที่จะร่วมกันในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

 

.........

“ไทยนิยม ยั่งยืน ร่วมแก้ไขปัญหายาเสพติด” 26 มิถุนายน วันต่อต้านยาเสพติดโลก

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด

อัลบั้มรูปภาพ