รองเลขาธิการ ป.ป.ส. เป็นประธานคณะทำงานส่งมอบยาเสพติดให้โทษของกลางเพื่อนำไปเผาทำลาย

27 มิ.ย. 2561 10:04 น. 258 ครั้ง

วันที่ 25 มิถุนายน 2561 เวลา 05.00 น. นายวิชัย ไชยมงคล รองเลขาธิการ ป.ป.ส. เป็นประธานคณะทำงานส่งมอบยาเสพติดให้โทษของกลาง ตามคำสั่งคณะกรรมการกลาง ตามระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการเก็บรักษายาเสพติดให้โทษของกลาง พ.ศ.2541 ที่ 1/2561 ณ กองควบคุมวัตถุเสพติด สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา โดยทำการส่งมอบยาเสพติดให้โทษของกลางที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาได้อนุมัติให้ทำลายได้โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการกลาง ตามบันทึกกองควบคุมวัตถุเสพติด ที่ สธ 1003.6/2314 ลงวันที่ 25 พฤษภาคม 2561 รวมน้ำหนักของกลางจำนวน 6,322 กิโลกรัม จำนวนคดีรวมทั้งสิ้น 7,245 คดี ให้แก่คณะทำงานขนย้ายยาเสพติดให้โทษของกลาง เพื่อนำไปเผาทำลาย จากนั้น เวลา 10.00 น. ได้ร่วมพิธีเผาทำลายยาเสพติดให้โทษของกลาง ครั้งที่ 48 ณ ศูนย์บริหารสาธารณูปโภคและสิ่งแวดล้อม นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมี นายแพทย์ธวัช สุนทราจารย์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานในพิธี

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด

อัลบั้มรูปภาพ