ป.ป.ส. จัดทำแผนแม่บทด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ระยะ 20 ปี

27 มิ.ย. 2561 10:12 น. 462 ครั้ง

วันจันทร์ที่ 25 มิถุนายน 2561 น. นายนิยม เติมศรีสุข รองเลขาธิการ ป.ป.ส. เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนแม่บทด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ระยะ 20 ปี ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้บริหารสำนักงาน ป.ป.ส. ผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กรมการปกครอง กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน กรมราชทัณฑ์ สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร กรมการเเพทย์ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กรมคุมประพฤติ สำนักงานคณะกรรมการการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และเจ้าหน้าที่สำนักงาน ป.ป.ส. เข้าร่วม รวม 50 นาย วัตถุประสงค์เพื่อระดมความคิดในการกำหนดกรอบแผนงาน และเเลกเปลี่ยนการจัดทำแผนแม่บทด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ระยะ 20 ปี ณ โรงแรม ปริ๊นส์ตัน พาร์ค สวีท ดินแดง กรุงเทพฯ

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด

อัลบั้มรูปภาพ