สกธ.จัด Workshop Infographic ให้กับ สยจ.

29 มิ.ย. 2561 09:38 น. 332 ครั้ง

 

วันแรกการสัมมนาเชิงปฎิบัติการการสร้างเครือข่ายพลเมืองนักสร้างสรรค์สื่อเพื่อแก้ปัญหากระบวนการยุติธรรม (Volunteers Creative Space) : Infographic Presentation ยุติธรรม 4.0 โดยท่านศิวากร คูรัตนเวช รองผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนาฯ

ซึ่งการสัมมนาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเครือข่ายและผนึกการมีส่วนร่วมของสำนักงานยุติธรรมจังหวัดให้เป็น “นักสื่อสารกระบวนการยุติธรรมตัวคูณ” และให้ได้เรียนรู้ทักษะและวิธีการจัดทำสื่อ Infographic เพื่อเผยแพร่และสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม และงานบริการยุติธรรมให้เข้าถึงประชาชนในพื้นที่ในรูปแบบที่เข้าถึงง่ายและมีประสิทธิภาพมากที่สุด

ในการสัมมนาครั้งนี้ มีบุคลากรจากสำนักงานยุติธรรมจังหวัดจำนวน 33 คน 33 จังหวัดทั่วประเทศเข้ารับการอบรมในระหว่างวันที่ 27-29 มิถุนายน 2561 (3 วัน)

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด

อัลบั้มรูปภาพ