ผลการดำเนินงานของกระทรวงยุติธรรม ประจำเดือนเมษายน 2561

13 ก.ค. 2561 13:50 น. 632 ครั้ง

๑) ด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด

 

๒) ด้านการสร้างความปลอดภัยในสังคม

 

๓) ด้านการอำนวยความยุติธรรม