สกธ. เราทำความดี ด้วยหัวใจ

19 ก.ค. 2561 09:54 น. 283 ครั้ง

เมื่อวันที่ 12 ก.ค. 2561 นายวัลลภ นาคบัว ผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม และ นายชาตรี จันทร์เพ็ญ ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2561 นำทีมเจ้าหน้าที่สำนักงานกิจการยุติธรรม

จัดกิจกรรมสาธารณะประโยชน์ทำความดี “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๖๖ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ วัดชลประทานรังสฤษดิ์ จ.นนทบุรี

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด