สกธ. จัด Workshop การพัฒนาทักษะการคิดเป็นภาพ (Visual Recording) และการถ่ายทอดความคิดสู่ความเข้าใจ เพื่อพัฒนาการปฎิบัติงานด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม

19 ก.ค. 2561 10:52 น. 209 ครั้ง

วันที่ 16 กรกฎาคม 2561 สำนักงานกิจการยุติธรรมได้จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการคิดเป็นภาพ (Visual Recording) และการถ่ายทอดความคิดสู่ความเข้าใจ เพื่อพัฒนาการปฎิบัติงานด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม ณ โรงแรมเบสท์เวสเทิร์นพลัสแวนดาแกรนด์ ถ.แจ้งวัฒนะ ต.คลองเกลือ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี

โดยได้รับเกียรติจากท่านนันทรัศมิ์ เทพดลไชย รองผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนา

ซึ่งการสัมมนาในครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อ
(1) ส่งเสริมการเรียนรู้ทักษะ (Visual Recording) ให้บุคลากร สกธ. สามารถสรุปเนื้อหาหรือข้อมูลต่างๆ ออกมาเป็นภาพที่มองแค่ไม่กี่วินาที ก็สามารถเข้าใจเนื้อหาได้ง่าย แค่ใช้กระดาษกับปากกาเป็นเครื่องมือสื่อสารเรื่องราวต่างๆ ที่มีความซับซ้อนที่เกิดขึ้นที้งหมดได้ภายในภาพเดียวอย่างชัดเจนยิ่งขึ้น
(2) และสามารถนำไปปรับใช้/ต่อยอดในการทำงานด้านการพัฒนากฎหมายและกระบวนการยุติธรรม
(3) สร้างวัฒนธรรมองค์กร ให้บุคลากรสำนักงานกิจการยุติธรรม “เป็นนักคิดและสื่อสารด้วยภาพ”

ทักษะนี้ “ไม่ใช่แค่การวาดรูป…แต่เป็นการนำเสนอวิธีคิดรูปแบบใหม่” จึงอาจจะเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้เกิดความคิดใหม่ๆ สิ่งใหม่ๆ “ในองค์กร” และสร้างความแตกต่างเพื่อเพิ่มโอกาสให้องค์กรได้พิสูจน์ถึงศักยภาพของการขับเคลื่อนและพัฒนากฎหมายและกระบวนการยุติธรรม

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด