โครงการอบรมคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชน รุ่นที่ 9 จ.ขอนแก่น

19 ก.ค. 2561 11:17 น. 572 ครั้ง

วันที่ 18 กรกฎาคม 2561 ณ โรงแรมขอนแก่นโฮเต็ล อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

นายวัลลภ นาคบัว (ผอ.สกธ.) มอบหมายให้ นางศิวากร คูรัตนเวช (รองผอ.สกธ.) เป็นประธานเปิดโครงการอบรมคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชน รุ่นที่ 9 ระหว่างวันที่ 18 - 20 กรกฎาคม 2561 โดยมี นางนรินทิพย์ ศิริวาณิชย์ (ผอ.สพก.) กล่าวรายงาน มีเนื้อหาสาระสำคัญ เกี่ยวกับ

ความสำคัญของงาน “ยุติธรรมชุมชน” และ ช่องทางการเรียนรู้เรื่อง “กฎหมาย” โดยสื่อผ่านคลิปวิดีโอ ดังนี้
- เราให้คะแนนเรื่องการบังคับใช้กฎหมาย ระดับใด 1-10? https://youtu.be/NAURJneOF74 
- ทำไมต้องยุติธรรมชุมชน? https://youtu.be/yBsApc4zJAo
- ไอ้ขี้คุก https://youtu.be/AKXAGjDGQ5M
ผ่านมุมมองภาคประชาชนสู่ภาครัฐ เพื่อให้เห็นถึงการขับเคลื่อนภารกิจกระทรวงยุติธรรมในระดับพื้นที่

การให้ความรู้ ความเข้าใจ เรื่อง “หนี้” โดย ศูนย์ช่วยเหลือลูกหนี้และประชาชนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม (DSI) ในรูปแบบเกมส์ “The Choice เกมทางเลือกทางรอด” เนื้อหาของเกมส์จะสอดแทรกความรู้ให้ผู้เข้าร่วมทราบถึงผลของการเกิดหนี้ และ วิธีการที่จะแก้ไขปัญหาเพื่อให้ไม่เกิดหนี้ได้ เพื่อนำไปถ่ายทอดต่อประชาชนในชุมชนต่อไป

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด

อัลบั้มรูปภาพ