กระทรวงยุติธรรมร่วมพิธีทำบุญตักบาตร ถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๖ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑

28 ก.ค. 2561 15:20 น. 494 ครั้ง

          ในวันเสาร์ที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๖.๕๐ น. ณ บริเวณพิธีท้องสนามหลวง พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล แด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๖ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ โดยมีคณะองคมนตรี ประธานองค์กรอิสระ คณะรัฐมนตรี และส่วนราชการในพระองค์ สำหรับกระทรวงยุติธรรมศาสตราจารย์พิเศษ วิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ ปลัดกระทรวงยุติธรรม พร้อมด้วยนายธวัชชัย ไทยเขียว รองปลัดกระทรวงยุติธรรม และนางกรรณิการ์ แสงทอง รองปลัดกระทรวงยุติธรรม ตลอดจนคณะผู้บริหารระดับสูงในสังกัดกระทรวงยุติธรรม และหัวหน้าส่วนราชการต่างๆ เข้าร่วมพิธีฯ

 

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด