การประชุมทางวิชาการระดับชาติว่าด้วยงานยุติธรรม ครั้งที่ 16

3 ส.ค. 2561 17:18 น. 384 ครั้ง

วันพฤหัสบดีที่ 2 สิงหาคม 2561 สำนักงานกิจการยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม ได้จัดการประชุมทางวิชาการระดับชาติว่าด้วยงานยุติธรรม ครั้งที่ 16 “พัฒนากระบวนการยุติธรรม ลดความเหลื่อมล้ำ นำความยุติธรรมสู่ประชาชน” ณ ห้องรอยัลจูบิลี่ บอลรูม อิมแพ็ค เมืองทองธานี โดยมีพลอากาศเอกประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานเปิดการประชุมและปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ“พัฒนากระบวนการยุติธรรม ลดความเหลื่อมล้ำ นำความยุติธรรมสู่ประชาชน" โดยท่านได้ให้ความสำคัญต่อการปฏิบัติงานของหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมที่เป็นต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ หากมีกระบวนการดำเนินงานที่ดีจะสามารถช่วยให้ประชาชนและสังคมเกิดความผาสุก และการบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ “ศาสตร์พระราชากับการพัฒนากระบวนการยุติธรรมที่ยั่งยืน” โดยหม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล

ทั้งนี้พลอากาศเอกประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมได้เยี่ยมชมการจัดนิทรรศการของหน่วยงานต่างๆ และนิทรรศการของ สกธ. โครงการชื่นใจ... เด็กไทยรู้กฎหมาย (โรงเรียนอุปถัมภ์) โดยท่านได้ร่วมกิจกรรมแสดงความคิดเห็น "บอกหนูหน่อย แบบอย่างในวัยเด็กของคุณคือใคร"

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด

อัลบั้มรูปภาพ