สกธ.ร่วมจัดนิทรรศการให้ความรู้ในงาน Thailand Social Expo 2018

6 ส.ค. 2561 11:39 น. 254 ครั้ง

วันที่ 3 ส.ค. 2561 เวลา 09.30 น. นายวัลลภ นาคบัว ผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม ได้ให้เกียรติเข้าร่วมงาน Thailand Social Expo 2018 ซึ่งท่านนายกรัฐมนตรี (พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา) เป็นประธานในพิธีเปิดงานและกล่าวปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ “การขับเคลื่อนงานด้านการพัฒนาสังคมในยุค Thailand 4.0”
งาน Thailand Social Expo 2018 นี้ เป็นการแสดงผลงานด้านสังคมของรัฐบาล และถือเป็นงานมหกรรมด้านสังคมครั้งแรกของประเทศไทย ที่แสดงผลงานนวัตกรรมทางสังคม ซึ่งมีหลายหน่วยงานเข้าร่วมนำเสนอผลงานในครั้งนี้ อาทิ กระทรวงแรงงาน กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา รวมถึงกระทรวงยุติธรรม

โดยภายหลังพิธีเปิดงาน ท่านผอ.สกธ. ได้ให้เกียรติเยี่ยมชมบูธนิทรรศการของ สกธ. ที่จัดขึ้นภายใต้ theme หลักที่ว่า “สังคมสงบสุข ยุติธรรม ไม่แบ่งแยก” อันเป็นเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) เป้าหมายที่ 16 และสอดคล้องกับนโยบายการอำนวยความยุติธรรม ของ รมว.ยธ. (พลอากาศเอกประจิน จั่นตอง) ซึ่งภายในนิทรรศการประกอบไปด้วยผลการดำเนินงานของ สกธ. 4 เรื่อง ดังนี้
1. เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน เป้าหมายที่ 16
2. แนวทางป้องกันอาชญากรรม
3. การสร้างการรับรู้กฎหมาย
4. โรงเรียนอุปถัมภ์
นอกจากนี้ยังมีสื่อการเรียนรู้ต่างๆ อาทิ สมุด Infographic กฎหมาย, หนังสืออาชญากรรมป้องกันได้ ถ้าไม่ประมาท, ชุดความรู้เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน เป็นต้น ไว้แจกให้ผู้เข้าเยี่ยมชมอีกด้วย ซึ่งภาพรวมตลอดทั้งวันในวันนี้ มีผู้เข้าเยี่ยมชมนิทรรศการฯ ประมาณ 150 คน

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด