Kick Off โครงการขับเคลื่อนพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยมยั่งยืน ณ จังหวัดเชียงราย

23 ส.ค. 2561 16:32 น. 257 ครั้ง

วันที่ 21 สิงหาคม 2561 ณ จังหวัดเชียงราย Kick Off โครงการขับเคลื่อนพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน : สร้างการรับรู้สิทธิ หน้าที่ กฎหมายและงานตามภารกิจของกระทรวงยุติธรรมและหน่วยงานในสังกัดแบบบูรณาการในพื้นที่จังหวัด

กิจกรรม : รถให้ความรู้เคลื่อนที่ (Transit Advertising) สร้างการรับรู้ กฎหมายและกระบวนการยุติธรรมให้กับประชาชนและหน่วยงานรัฐ ในหัวข้อ “ชื่นใจ…คนไทยรู้กฎหมาย” 

โดยสำนักงานกิจการยุติธรรม นำโดยนางสาวนันทรัศมิ์ เทพดลไชย รองผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม และนายไพโรจน์ ติณชาติอารักษ์ ผู้อำนวยการส่วนนโยบายยุทธศาสตร์ยุติธรรมชุมชนและยุติธรรมจังหวัด ร่วมกับสำนักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงราย

ช่วงเช้า เวลา 07.30 – 09.00 น. ณ ตลาดเทศบาลหนึ่ง ต.เวียง อ.เมืองเชียงราย และ เวลา 10.00 – 12.00 น. ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
ช่วงบ่าย เวลา 16.00 – 20.00 น. ณ ตลาดนัดถนนคนเดินบ้านดู่เมืองใหม่ ต.บ้านดู่ อ.เมืองเชียงราย

พิธีเปิดโครงการ โดยได้รับเกียรติจากนายภาสกร บุญญลักษม์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย กล่าวเปิดงานและร่วมเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ ร่วมกับรองผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม และนายพัฒนพงษ์ โพธิ์เกตุ นายกเทศมนตรี
ตำบลบ้านดู่ กล่าวต้อนรับ และมีการแสดงคอนเสิร์ตจากคุณยิ่งยง ยอดบัวงาม

ทั้งสองช่วงเวลา รถให้ความรู้เคลื่อนที่ได้มี
– การรับปรึกษาปัญหากฎหมาย/รับเรื่องร้องทุกข์ จากทีมงาน ซึ่งมีผู้เข้ามาขอรับคำปรึกษา จำนวน 21 คน แบ่งเป็น กยศ. 3 คน หนี้นอกระบบ 6 คน ขายฝาก 5 คน เครดิตยูเนี่ยนสหกรณ์ 2 คน ที่ดิน 3 คน ครอบครัว 2 คน
– การแนะนำบริการของกระทรวงยุติธรรมภายในพื้นที่จังหวัด โดยได้ให้ความสำคัญในการแนะนำสำนักงานยุติธรรมจังหวัดและศูนย์ยุติธรรมชุมชน
– การแจกแผ่นพับพร้อมทั้ง Infographic และการสแกน QR Code และ
– เกมส์จับผิดภาพซึ่งเป็นอีกหนึ่งสื่อในการเรียนรู้กฎหมาย
ภายในงานมีผู้สนใจเข้ามาร่วมกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง และจากการสอบถามทางวาจาผู้เข้าร่วมงานมีความพอใจกับกิจกรรมนี้ เพราะได้ความรู้ทางกฎหมายเพื่อไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน และได้รับความบันเทิง

“จะหนัก จะเบา ให้เราดูแล” …สายด่วนกระทรวงยุติธรรม 1111 กด 77

 

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด

อัลบั้มรูปภาพ