ยุติธรรม ร่วมกับสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ลงนามความร่วมมือด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์

5 ก.ย. 2561 00:00 น.

ในวันพุธที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๓๐ น. ณ ห้องรับรองกระทรวงยุติธรรม ชั้น ๒ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ ปลัดกระทรวงยุติธรรม ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ ระหว่างสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม และสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) โดยมี นางสุรางคณา วายุภาพ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) นายสรนันท์ จิวะสุรัตน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) และนายพิเศษ สอาดเย็น ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นผู้ร่วมลงนาม