กระทรวงยุติธรรม เพิ่มศักยภาพด้านการบริหารจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ด้วยเทคโนโลยี Big Data

22 ก.ย. 2561 00:00 น.

ในวันเสาร์ที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องสัมมนา ๐๑ วิทยาลัยกิจการยุติธรรม สถาบันพัฒนาบุคลากรในกระทรวงยุติธรรม อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ พลอากาศเอกประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การบริหารจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ด้วยเทคโนโลยี Big Data มาประยุกต์ใช้กับกระทรวงยุติธรรม” หลักสูตรเทคโนโลยี Big Data สำหรับผู้บริหารกระทรวงยุติธรรม โดยมีผู้บริหารกระทรวงยุติธรรม และหัวหน้าหน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศในสังกัดกระทรวงยุติธรรม เข้าร่วมฯ ซึ่งมีอาจารย์ธีรณี อจลากุล พร้อมทีมงานจากศูนย์ Big Data Experience มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระเจ้าเกล้าธนบุรี เป็นผู้บรรยาย เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเทคโนโลยี Big Data สำหรับการนำไปใช้ในการบริหารจัดการและประยุกต์ใช้ในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา เช่น การสืบสวน การฟ้องร้อง การพิจารณาคดี และการลงโทษ ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น