สื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับยุทธศาสตร์ชาติกับการปฏิรูปประเทศ

25 ก.ย. 2561 11:40 น. 7,097 ครั้ง

อินโฟกราฟฟิค : ยุทธศาสตร์ชาติ

 


 

อินโฟกราฟฟิค : การปฎิรูปประเทศ

 


 

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และแผนการปฏิรูปประเทศ สำหรับเด็กและเยาวชน

 

 


 

วีดีทัศน์ future Thailand ยุทธศาสตร์ชาติ

 

 


 

สารคดีสั้นยุทธศาสตร์ชาติ ตอนที่ 1

 สารคดีสั้นยุทธศาสตร์ชาติ ตอนที่ 2

 สารคดีสั้นยุทธศาสตร์ชาติ ตอนที่ 3

 


 

สารคดีสั้นการปฏิรูปประเทศ ตอนที่ 4

สารคดีสั้นการปฏิรูปประเทศ ตอนที่ 5

สารคดีสั้นการปฏิรูปประเทศ ตอนที่ 6

สารคดีสั้นการปฏิรูปประเทศ ตอนที่ 7

สารคดีสั้นการปฏิรูปประเทศ ตอนที่ 8

เอกสารแนบ