บทบาทภารกิจกระทรวงยุติธรรม

1 ต.ค. 2561 09:52 น. 4,018 ครั้ง

          กระทรวงยุติธรรม มุ่งมั่นอำนวยความยุติธรรม ลดความเหลื่อมล้ำ ขจัดความทุกข์ยาก สร้างประชาสามัคคี และส่งเสริมคนดีสู่สังคม รวมทั้งส่งเสริมการพัฒนาประเทศ เป็นหลักประกันความยุติธรรมให้กับประชาชน ด้วยการดำเนินงานด้านการอำนวยความยุติธรรม ด้านการบริหารความยุติธรรม และด้านการพัฒนาพฤตินิสัย โดยมีหน่วยงานในสังกัดกระทรวงฯ และหน่วยงานที่ขึ้นตรงกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ร่วมกันขับเคลื่อน

          มีปัญหาด้านข้อกฎหมายหรือไม่ได้รับความเป็นธรรม ปรึกษาได้ที่ โทร 1111 กด 77 ฟรี 24 ชั่วโมง

บทบาทภารกิจกระทรวงยุติธรรม (ภาษาไทย)


บทบาทภารกิจกระทรวงยุติธรรม (English)

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด