รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมสั่งการให้ทุกหน่วยงานในสังกัด กระทรวงยุติธรรมเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณปี ๖๒ ทั้งกำหนดให้เป็นตัวชี้วัดการบริหารหัวหน้าส่วนราชการ

2 ต.ค. 2561 09:28 น. 290 ครั้ง

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด