ยุติธรรมปฏิเสธ ไม่พบเจ้าหน้าที่กระทรวงยุติธรรมเข้าไปเกี่ยวข้องกับการทุจริตโครงการกู้รวมหนี้สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดเลย

7 ต.ค. 2561 15:49 น. 278 ครั้ง

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด