ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เรื่องประกาศผู้ชนะเสนอราคา ประกวดราคาจ้างพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 4 อัตรา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

9 ต.ค. 2561 16:03 น. 95 ครั้ง

เอกสารแนบ