ประกาศเผยแพร่ ร่างคุณลักษณะเฉพาะการจัดซื้อซอฟต์แวร์สำหรับโครงการฯ /ร่างประกาศ /ร่างเอกสารประกวดประกวดราคาซื้อซอฟต์แวร์สำหรับโครงการยกระดับการบูรณาการข้อมูลภาครัฐและบริการประชาชนของกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding

10 ต.ค. 2561 15:51 น. 89 ครั้ง

เอกสารแนบ