สยจ.บึงกาฬ ดำเนินการยื่นแบบคำขอรับค่าตอบแทนผู้เสียหาย

11 ต.ค. 2561 16:44 น. 63 ครั้ง

เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2561 สำนักงานยุติธรรมจังหวัดบึงกาฬ ได้มีประชาชนเดินทางมาขอรับบริการ จำนวน 1 ราย คือ ผู้เสียหายมายื่นแบบขอรับเงินค่าตอบแทนผู้เสีย และค่าตอบแทนผู้เสียหายในทางคดีอาญา ในการนี้ทนายประจำสำงานและนิติกร ได้รับเรื่องราวไว้ดำเนินการต่อในส่วนที่เกี่ยวข้อง

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด