สำนักงานยุติธรรมจังหวัดชลบุรี รับคำขอกองทุนยุติธรรม กรณีการช่วยเหลือประชาชนในการขอปล่อยชั่วคราว

11 ต.ค. 2561 16:51 น. 74 ครั้ง

 เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2561 รับคำขอการยื่นคำขอรับการสนับสนุนเงินกองทุนยุติธรรม ในการขอปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหาในคดีอาญา ความผิดฐานร่วมกันลักทรัพย์ในเวลากลางคืน

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด