ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อของที่ระลึกเพื่อใช้ในการประชุมระดับเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนด้านกฎหมาย ครั้งที่ 18 และการประชุมระดับรัฐมนตรีอาเซียนด้านกฎหมาย ครั้งที่ 10 จำนวน 12 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

12 ต.ค. 2561 09:05 น. 100 ครั้ง

เอกสารแนบ