สำนักงานยุติธรรมจังหวัดสิงห์บุรีให้บริการประชาชนตามภารกิจกระทรวงยุติธรรม

12 ต.ค. 2561 15:40 น. 119 ครั้ง

  เมื่อวันศุกร์ที่ 12 ตุลาคม 2561 สำนักงานยุติธรรมจังหวัดสิงห์บุรีปฏิบัติภารกิจในการช่วยเหลือประชาชน ดังนี้

  -ให้บริการประชาชนที่มายื่นเอกสารขอรับเงินค่าตอบแทนผู้เสียหาย จำนวน 1 ราย (คดีทางเพศ)

  -ที่ปรึกษากฎหมาย ประจำคลินิกยุติธรรม ให้บริการประชาชนที่มาขอรับคำปรึกษากฎหมาย จำนวน 1 ราย (กรณีพิพาทที่ดิน)

   ทั้งนี้ หากประชาชนต้องการขอรับความช่วยเหลือด้านกฎหมาย /ไม่ได้รับความเป็นธรรม ตกเป็นผู้เสียหายหรือจำเลยในคดีอาญา ต้องการขอทนายความในการดำเนินคดี สามารถขอรับความช่วยเหลือได้ที่ สำนักงานยุติธรรมจังหวัดสิงห์บุรี โทร.036-523755-6   (ในวันและเวลาราชการ)

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด