สยจ.สมุทรสาคร ให้ความช่วยเหลือตาม พ.ร.บ. ค่าตอบแทนผู้เสียหายในคดีอาญาฯ

12 ต.ค. 2561 16:15 น. 95 ครั้ง

วันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๑ นิติกร สำนักงาานยุติธรรมจังหวัดสมุทรสาคร ให้คำปรึกษาและให้ความช่วยเหลือประชาชนตาม พ.ร.บ.ค่าตอบแทนผู้เสียหายในคดีอาญาฯ กรณีถูกอาวุธปืนยิงจนเสียชีวิต

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด