สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตาก สาขาแม่สอดร่วมกับสำนักงานยุติธรรมจังหวัดตาก สาขาแม่สอดจัดพิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต 13 ตุลาคม 2561

12 ต.ค. 2561 16:22 น. 129 ครั้ง

วันนี้ (12 ตุลาคม 2561) สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตาก สาขาแม่สอดร่วมกับสำนักงานยุติธรรมจังหวัดตาก สาขาแม่สอด จัดพิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต 13 ตุลาคม 2561 โดยมีนายประเสริฐ อินทรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตาก สาขาแม่สอด และเป็นผู้อำนวยการสำนักงานยุติธรรมจังหวัดตาก สาขาแม่สอด เป็นประธาน ซึ่งมีเจ้าหน้าที่ และอาสาสมัครคุมประพฤติ ประชาชน เข้าร่วมพิธีดังกล่าว ณ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตาก สาขาแม่สอด

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด