ผลการดำเนินงานของกระทรวงยุติธรรม ประจำเดือนสิงหาคม

24 ต.ค. 2561 10:00 น. 508 ครั้ง

1) ด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด

2) ด้านการสร้างความปลอดภัยในสังคม

3) ด้านการอำนวยความยุติธรรม