" อธิบดี DSI ชี้แจงกรณีบุกรุกภูขี้ไก่ จังหวัดเพชรบูรณ์ เคยรับคดีพบมูลความผิดเจ้าหน้าที่รัฐ ส่ง ป.ป.ท.ดำเนินคดี – แจ้งกรมที่ดินพิจารณาเพิกถอนเอกสารสิทธิ์แล้ว”

30 ต.ค. 2561 13:22 น. 234 ครั้ง

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด