ความคืบหน้า..กรณีมิจฉาชีพหลอกครอบครัวยากจนเปิดบัญชีธนาคารกระทรวงยุติธรรมโดดช่วยครบวงจรและได้สั่งการให้ สำนักงานยุติธรรมจังหวัดยโสธร บุรีรัมย์ และระยองได้ติดตามและช่วยเหลือแล้ว

1 พ.ย. 2561 10:29 น. 354 ครั้ง

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด