• Slide 0
  • Slide 1

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครคัดเลือกบุคคลและข้าราชการเพื่อเข้าร่วมโครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ รุ่นที่ 13

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครคัดเลือกบุคคลและข้าราชการเพื่อเข้าร่วมโครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ รุ่นที่ 13

เอกสารแนบ

ลงวันที่ 1 พ.ย. 2561 15:04 น.

จำนวนผู้อ่าน 157 คน