กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ เข้าไปให้ความช่วยเหลือดูแล กรณีเด็กชายวัย 14 ปี ถูกรถบรรทุกทับขาจนต้องตัดขาทิ้ง ที่จังหวัดสุรินทร์

2 พ.ย. 2561 18:47 น. 281 ครั้ง

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด