ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะเพิ่มเติมในตำแหน่งเจ้าหน้าที่สำนักงานของสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม (กรณีรับคนพิการเข้าทำงาน) และกำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินสมรรถนะเพิ่มเติม

6 พ.ย. 2561 15:35 น. 191 ครั้ง

เอกสารแนบ