ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุใช้ในการจัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำสรุปบทเรียนการดำเนินงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงและแนวทางปฏิบัติเพื่อเฝ้าระวังการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

7 พ.ย. 2561 09:11 น. 75 ครั้ง

เอกสารแนบ