ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถบัสปรับอากาศและรถตู้ปรับอากาศใช้ในการจัดโครงการการพัฒนาศักยภาพนักกฎหมายด้านการยกร่างกฎหมายฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

7 พ.ย. 2561 09:46 น. 91 ครั้ง

เอกสารแนบ