ม.ล.ปนัดดาฯ บรรยายพิเศษ เรื่อง “การบริหารความแตกต่างด้วยหลักคุณธรรม” ให้แก่ผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตร การบริหารงานยุติธรรม รุ่นที่ 14 (ยธก.14)

7 พ.ย. 2561 09:58 น. 220 ครั้ง

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด

อัลบั้มรูปภาพ