เจ้าหน้าที่ สยจ.ขอนแก่นลงพื้นที่แสวงหาข้อเท็จจริงเพื่อประกอบการพิจารณาในการประชุมคณะอนุกรรมการฯ ครั้งที่ ๑๑

8 พ.ย. 2561 17:40 น. 87 ครั้ง

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ นายทวีศักดิ์ สารทรัพย์ ยุติธรรมจังหวัดขอนแก่น มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กลุ่มอำนวยความยุติธรรมและนิติการ ลงพื้นที่แสวงหาข้อเท็จจริงเพิ่มเติมเพื่อประกอบการพิจารณาให้ความช่วยเหลือฯ คณะอนุกรรมการให้ความช่วยเหลือประจำจังหวัดขอนแก่น ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๑ โดยลงพื้นที่ ดังต่อไปนี้

๑.ตำบลป่าหวายนั่ง  อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น กรณี ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดี จำนวน ๑ ราย

๒.ตำบลม่วงหวาน อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น กรณี หลักประกันในการปล่อยชั่วคราว จำนวน ๒ ราย

๓.ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น กรณี ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดี จำนวน ๑ ราย

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด