สยจ.ขอนแก่นพบผญบ.ห้วยหินลาด เพื่อแสวงหาข้อเท็จจริง และเผยแพร่ภารกิจกองทุนยุติธรรม

8 พ.ย. 2561 17:45 น. 83 ครั้ง

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ นายทวีศักดิ์ สารทรัพย์ ยุติธรรมจังหวัดขอนแก่น มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กลุ่มอำนวยความยุติธรรมและนิติการ ลงพื้นที่แสวงหาข้อเท็จจริงประกอบการพิจารณาคำขอรับความช่วยเหลือกองทุนยุติธรรม และเผยแพร่ภารกิจงานให้บริการของสำนักงานยุติธรรมจังหวัดขอนแก่น ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านห้วยหินลาด ต.ม่วงหวาน อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด