สำนักงานยุติธรรมจังหวัดตาก สาขาแม่สอด ลงพื้นที่ในเขตพื้นที่อำเภอแม่ระมาดและอำเภอท่าสองยาง

8 พ.ย. 2561 17:48 น. 103 ครั้ง

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2561 สำนักงานยุติธรรมจังหวัดตาก สาขาแม่สอด พนักงานคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพไดลงพื้นที่ เพื่อประสาน ติดตามและประชาสัมพันธ์งานตามภารกิจการขอรับคำขอค่าตอบแทนผู้เสียหายในคดีอาญา ที่สถานีตำรวจภูธร อำเภอท่าสองยาง และลงพื้นที่สอบถามข้อมูลแสวงหาข้อเท็จจริงเพิ่มเติมเกี่ยวกับคดีในพื้นที่อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก

และนักวิชาการยุติธรรม ได้ลงพื้นที่ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์งานบริการของกระทรวงยุติธรรม "1111กด77" ที่ว่าการอำเภอแม่สอดและที่ว่าการอำเภอแม่ระมาด และได้ลงพื้นที่เยี่ยมศูนย์ยุติธรรมชุมชน ในเขตอำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก เพื่อสอบถามผลการดำเนินงานและปัญหาในพื้นที่ ทั้งนี้ได้มอบเอกสารกองทุนยุติธรรม และเอกสารของกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ เพื่อใช้ในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ในพื้นที่ต่อไป

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด