สยจ.นนทบุรี จัดประชุมคณะกรรมการส่งเสริมและสนับสนุนสำนักงานยุติธรรมจังหวัดนนทบุรี (กส.ยจ.) ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑

8 พ.ย. 2561 23:16 น. 151 ครั้ง

(วันนี้) วันพฤหัสบดีที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ สำนักงานยุติธรรมจังหวัดนนทบุรี จัดประชุมคณะกรรมการส่งเสริมและสนับสนุนสำนักงานยุติธรรมจังหวัดนนทบุรี (กส.ยจ.) ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ เพื่อชี้แจงการทำงานและติดตามผลการดำเนินงานของสำนักงานยุติธรรมจังหวัดนนทบุรี ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ชั้น ๒ ตำบลบางกระสอ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด