สยจ.สกลนครให้คำปรึกษากฏหมาย และการยื่นคำขอรับค่าตอบแทนผู้เสียหาย

9 พ.ย. 2561 09:18 น. 86 ครั้ง

วันพฤหัสบดี ที่ 8 พฤศจิกายน 2561 สำนักงานยุติธรรมจังหวัดสกลนคร ให้คำปรึกษากฎหมาย กรณีสัญญาจำนองที่ดิน, กรณีผู้ค้ำประกันเสียชีวิตทายาทต้องรับผิดหรือไม่, กรณีเรียกค่าเสียหายจากการกระทำละเมิด, กรณีคดีลักทรัพย์ และให้คำปรึกษาการสอบถามความคืบหน้าในการยื่นขอรับค่าตอบแทนผู้เสียหายฯ กรณีความผิดเกี่ยวกับเพศ รวมจำนวน 7 ราย

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด