สยจ.อุทัยธานี ประชาสัมพันธ์ภารกิจงานของสำนักงานยุติธรรมจังหวัดอุทัยธานี

9 พ.ย. 2561 11:12 น. 88 ครั้ง

    เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.00 น. นางสาวลดาวัลย์ โรจนพานิช ยุติธรรมจังหวัดอุทัยธานี ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ยุติธรรม ประชาสัมพันธ์ภารกิจงานของสำนักงานยุติธรรมจังหวัดอุทัยธานี ในเรื่องสิทธิตาม พ.ร.บ.ค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา พ.ศ. 2544 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559) พ.ร.บ.กองทุนยุติธรรม พ.ศ. 2558 และสิทธิต่างๆ ในกระบวนการยุติธรรมที่ประชาชนควรรู้ในการประชุมประจำเดือนหมู่ที่ 2 ตำบลหนองนางนวล ณ ศาลากลางหมู่บ้าน บ้านหนองกระทุ่ม หมู่ที่ 2 ตำบลหนองนางนวล อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด