“ยุติธรรม” เสริมสร้างความรู้ด้านการอำนวยความยุติธรรม แก่กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เพื่ออำนวยความเป็นธรรม ลดความเหลื่อมล้ำให้กับประชาชน

9 พ.ย. 2561 15:08 น. 180 ครั้ง

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด

อัลบั้มรูปภาพ