กระกาศสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เรื่อง ขยายเวลารับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ (ปวช.) สังกัดสำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงยุติธรรม

9 พ.ย. 2561 15:40 น. 159 ครั้ง

เอกสารแนบ