สยจ.สิงห์บุรีลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานของศูนย์ยุติธรรมชุมชน

9 พ.ย. 2561 16:02 น. 121 ครั้ง

     เมื่อวันศุกร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2561 นายบุญเลิศ คงหอม ผอ.คุมประพฤติจังหวัดสิงห์บุรี/ยุติธรรมจังหวัดสิงห์บุรี พร้อมเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลต้นโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี เพื่อดำเนินการจัดประชุมและติดตามนิเทศผลการดำเนินงานรวมทั้งปัญหาอุปสรรค ทั้งนี้ ได้ชี้แจงนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมในการดำเนินการขับเคลื่อนภารกิจของศูนย์ยุติธรรมให้แก่คณะกรรมการได้รับทราบเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติต่อไป

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด