สำนักงานยุติธรรมจังหวัดตาก สาขาแม่สอด ให้บริการช่วยเหลือประชาชนทางด้านกฎหมาย

9 พ.ย. 2561 16:11 น. 105 ครั้ง

วันศุกรที่ 9 พฤศจิกายน 2561 สำนักงานยุติธรรมจังหวัดตาก สาขาแม่สอด ได้ให้บริการทางด้านกฎหมายแก่ประชาชน โดยเจ้าหน้าที่ยุติธรรม ได้ให้คำปรึกษากฎหมายแก่ประชาชน เรื่องสัญญาเช่าซื้อ กรณีถูกติดตามขอให้ชำระหนี้คงค้างจากทรัพย์ที่นำถูกขายทอดตลาด

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด