สยจ.ภูเก็ต ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง และเผยแพร่ภารกิจกองทุนยุติธรรม

9 พ.ย. 2561 16:15 น. 101 ครั้ง

ในวันพุธที่ 7 พฤศจิกายน 2561 นางสุชาดา กลับอำไพ นักวิชาการยุติธรรมชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งยุติธรรมจังหวัดภูเก็ต มอบหมายให้ นายธีรพงค์ เดชะชัยนันต์ นิติกร ประจำสำนักงานยุติธรรมจังหวัดภูเก็ต ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณียื่นคำร้องขอรับความช่วยเหลือขอปล่อยชัวคราว คดีหมิ่นประมาท ด้วยการโฆษณา ณ ตลาดใหญ่ อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต จำนวน 1 ราย

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด