สยจ.ลำพูน ให้คำปรึกษาด้านกฎหมายแก่ประชาชน

9 พ.ย. 2561 17:06 น. 90 ครั้ง

เมื่อวันที่ ๙ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๑ สำนักงานยุติธรรมจังหวัดลำพูน มีประชาชนมาติดต่อขอรับคำปรึกษากฎหมาย เรื่อง ข้อพิพาทที่ดิน และ เรื่องค้ำประกัน โดยที่ปรึกษากฎหมายประจำสำนักงานยุติธรรม พร้อมเจ้าหน้าที่กลุ่มงานอำนวยความยุติธรรมและ นิติกรได้ให้คำปรึกษา และแนะนำข้อกฎหมายเรียบร้อยแล้ว

 

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด