สายด่วนกระทรวงยุติธรรม

13 พ.ย. 2561 10:05 น. 6,216 ครั้ง

มีปัญหาด้านกระบวนการยุติธรรม ให้เราช่วยหาทางออก ฟรีตลอด 24 ชั่วโมง

  • ให้คำปรึกษาด้านกฎหมาย
  • รับเรื่องราวร้องทุกข์
  • ส่งเสริมสิทธิผู้ต้องหาในการสอบสวนคดีอาญา
  • ติดตามค่าตอบแทนผู้เสียหาย
  • ขอข้อมูลคุ้มครองพยานในคดีอาญา

ติดต่อขอรับคำปรึกษาได้ที่ สายด่วนยุติธรรม โทร. 1111 กด 77 ฟรีตลอด 24 ชั่วโมง
#ทุกปัญหามีทางออก #สายด่วนยุติธรรม #ยุติธรรมถ้วนหน้าประชามีส่วนร่วม #กระทรวงยุติธรรม


ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด